James Alexander GLANCY : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met Iran 

Plaatsvervanger 

Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Contact