Sandra PEREIRA : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Lid 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 

Laatste activiteiten 

Contact