Vera TAX : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Contact