Jackie JONES : Home 

Lid 

Commissie juridische zaken 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

Contact