Miroslav ČÍŽ : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Commissie constitutionele zaken 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Contact