Miroslav RADAČOVSKÝ : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië 

Contact