Leopoldo LÓPEZ GIL : Home 

Lid 

Subcommissie mensenrechten 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 

Laatste activiteiten 

Contact