Tom BERENDSEN : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 

Laatste activiteiten 

Contact