Susanna CECCARDI : Home 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 

Plaatsvervanger 

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Contact