Ville NIINISTÖ : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 ... : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 ... : Vihreä liitto (Finland)

Leden 

  • 02-07-2019 ... : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 ... : Commissie economische en monetaire zaken
  • 02-07-2019 ... : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

Contact