Pietro BARTOLO : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Lid 

Commissie visserij 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Delegatie voor de betrekkingen met Irak 

Laatste activiteiten 

Contact