Jake PUGH : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Delegatie voor de betrekkingen met Palestina 

Laatste activiteiten 

Contact