Billy KELLEHER : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Contact