Alexis GEORGOULIS : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 ... : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 ... : Coalition of the Radical Left (Griekenland)

Leden 

  • 02-07-2019 ... : Commissie cultuur en onderwijs
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 ... : Commissie verzoekschriften
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Contact