Diana RIBA I GINER : Home 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Subcommissie mensenrechten 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie cultuur en onderwijs 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Contact