Aušra MALDEIKIENĖ : Home 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met India 

Contact