Juozas OLEKAS : Home 

Lid 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO 

Laatste activiteiten 

Contact