Radan KANEV : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Laatste activiteiten 

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere) (B9-0151/2019) BG  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact