Tsvetelina PENKOVA : Home 

Lid 

Commissie begrotingscontrole 
Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Contact