Andrey SLABAKOV : Home 

Lid 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Contact