Liesje SCHREINEMACHER : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Commissie juridische zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Contact