Emmanouil FRAGKOS : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 10-07-2019 ... : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau

National parties 

  • 10-07-2019 ... : Elliniki Lusi-Greek Solution (Griekenland)

Ondervoorzitter 

  • 17-10-2019 ... : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU

Leden 

  • 10-07-2019 / 16-10-2019 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
  • 16-09-2019 ... : Commissie internationale handel
  • 16-09-2019 ... : Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger 

  • 10-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
  • 04-09-2019 ... : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Contact