Emmanouil FRAGKOS : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Contact