Richard HOWITT
 • Richard
  HOWITT
 • Verenigd Koninkrijk
 • Geboortedatum: 5 april 1961, Reading

Fracties

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter

 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Commissie regionaal beleid
 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Subcommissie mensenrechten
 • 13.10.2014 / 01.11.2016 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Lid

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Commissie regionaal beleid
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Zuid-Amerika
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Zuid-Amerika
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Zuid-Amerika en MERCOSUR
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Zuid-Amerika en MERCOSUR
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Zuid-Amerika en MERCOSUR
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 14.09.1999 / 14.01.2002 : Leden van het Europees Parlement in de Parlementaire Paritaire Vergadering van de Overeenkomst tussen de Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Unie (ACS-EU)
 • 17.01.2002 / 01.06.2003 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Leden van het Europees Parlement in de Parlementaire Paritaire Vergadering van de Overeenkomst tussen de Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Unie (ACS-EU)
 • 02.06.2003 / 19.07.2004 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Subcommissie mensenrechten
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16.07.2009 / 24.11.2009 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Subcommissie mensenrechten
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Commissie buitenlandse zaken
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Subcommissie mensenrechten
 • 14.07.2014 / 12.10.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Plaatsvervanger

 • 21.07.1994 / 10.08.1994 : Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 05.02.1998 / 19.07.1999 : Subcommissie mensenrechten
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16.07.2009 / 15.09.2009 : Commissie juridische zaken
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 16.09.2009 / 18.01.2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan
 • 25.11.2009 / 18.01.2012 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 10.10.2014 / 01.11.2016 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

149

Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit (debat)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Situatie in Iran (debat)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Europese interne markt voor elektronische communicatie (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten (debat)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Voortgangsverslag over Turkije 2013 (debat)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Situatie in Oekraïne (debat)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Inzet van gewapende drones (debat)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

3

Advies als rapporteur

3

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen

EMPL
10-12-2013 EMPL_AD(2013)519836

ADVIES over maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoorde, transparante en verantwoordelijke bedrijfspraktijken en duurzame groei

EMPL
15-01-2013 EMPL_AD(2013)498079

ADVIES inzake mensenrechten, sociale normen en milieunormen in internationale handelsovereenkomsten

EMPL
03-05-2010 EMPL_AD(2010)438256

Opinions - as shadow rapporteur

2

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens

EMPL
09-01-2014 EMPL_AD(2014)521839

ADVIES inzake het EU-industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart - Benutting van de economische groeimogelijkheden in de ruimtevaartsector

AFET
24-09-2013 AFET_AD(2013)514674

Ontwerpresolutie(s)

170

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Pakistan: recente gevallen van vervolging

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Noord-Korea (Democratische Volksrepubliek Korea)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de invasie van Oekraïne door Rusland

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Gezamenlijke ontwerpresolutie over veiligheid en mensenhandel in de Sinaï

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0253/2014

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over de EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten

05-03-2014 B7-0237/2014

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over de mondiale dimensie van de strijd tegen online kinderporno

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Vervallen

Details

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Datum bekendmaking : 15-04-2013
Vervaldatum : 15-07-2013
Aantal ondertekenaars : 132 - 15-07-2013

Schriftelijke verklaring over een vrijwillig systeem van etikettering in brailleschrift op de verpakking van industriële producten

23-03-2011 P7_DCL(2011)0014 Aangenomen

Details

Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM

Datum bekendmaking : 23-03-2011
Vervaldatum : 23-06-2011
Datum van aanneming : 23-06-2011
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2011)0299
Aantal ondertekenaars : 447 - 23-06-2011

Schriftelijke verklaring over het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de Holocaust

08-02-2010 P7_DCL(2010)0007 Vervallen

Details

Richard HOWITT , Bogusław SONIK , Alexander Graf LAMBSDORFF , Marek SIWIEC , Dennis de JONG

Datum bekendmaking : 08-02-2010
Vervaldatum : 20-05-2010
Aantal ondertekenaars : 120 - 20-05-2010

Parlementaire vraag/vragen

36

  'Mission for Growth to Israel': expansion of bilateral cooperation

16-04-2014 E-004914/2014 Commissie

  'Mission for Growth to Israel': business and human rights

16-04-2014 E-004913/2014 Commissie

  EU support for women with autism

16-04-2014 E-004912/2014 Commissie

  VP/HR - Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

01-10-2012 E-008756/2012 Commissie

  Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

28-09-2012 P-008754/2012 Commissie

  EU backing for complementarity between the International Criminal Court (ICC) and national judicial systems

14-06-2012 E-005949/2012 Commissie

  UK requests for state aid for the Coryton refinery in Essex

14-06-2012 P-005944/2012 Commissie

Het EU-beleid ten aanzien van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem

19-04-2012 O-000104/2012 Commissie

Het EU-beleid ten aanzien van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem

19-04-2012 O-000103/2012 Raad

Richtlijn betreffende uitzendarbeid

02-12-2011 E-011726/2011 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - 6de zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

127

Humanitaire situatie van de bewoners van kamp Ashraf

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Stemverklaringen

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0234/2009 - VERSLAG met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over non-proliferatie en de toekomst van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV)

Nieuwe overeenkomst EU-Rusland (debat)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(12)

Stemverklaringen

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0132/2009 - VERSLAG inhoudende een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de prioriteiten van de EU op de 64ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Toekomst van de auto-industrie (debat)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Verslag(en) - als rapporteur

2

VERSLAG over maatschappelijk verantwoord ondernemen: een nieuw partnerschap

EMPL
21-12-2006 A6-0471/2006

Ontwerpresolutie(s)

15

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in de Gazastrook

13-01-2009 RC-B6-0051/2009

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over Kashmir

09-07-2008 RC-B6-0349/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on allegations of Mass graves in Indian-Administered Kashmir

08-07-2008 B6-0368/2008

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in de Gazastrook

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

ONTWERPRESOLUTIE over de zevende zitting van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties

18-02-2008 B6-0101/2008

ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Gaza

13-02-2008 B6-0069/2008

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de BBC-journalist Alan Johnston

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Schriftelijke verklaring(en)

5

Schriftelijke verklaring over Colombia en de GSP-plus handelspreferenties

20-10-2008 P6_DCL(2008)0090 Vervallen

Details

Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER

Datum bekendmaking : 20-10-2008
Vervaldatum : 05-02-2009
Aantal ondertekenaars : 138 - 09-02-2009

Schriftelijke verklaring over discriminatie en het in instellingen plaatsen van kinderen met een handicap in de Europese Unie

09-04-2008 P6_DCL(2008)0024 Vervallen

Details

Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT

Datum bekendmaking : 09-04-2008
Vervaldatum : 15-07-2008
Aantal ondertekenaars : 213 - 10-07-2008

Schriftelijke verklaring over "dys"criminatie en maatschappelijke uitsluiting van dys-kinderen

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Aangenomen

Details

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ

Datum bekendmaking : 18-06-2007
Vervaldatum : 25-10-2007
Datum van aanneming : 13-11-2007
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2007)0506
Aantal ondertekenaars : 432 - 25-10-2007

Schriftelijke verklaring over de goedkeuring door de Franse assemblee van een wet die het ontkennen van de 'Armeense genocide van 1915' strafbaar stelt

13-11-2006 P6_DCL(2006)0080 Vervallen

Details

Michael CASHMAN , Andrew DUFF , Richard HOWITT

Datum bekendmaking : 13-11-2006
Vervaldatum : 23-02-2007
Aantal ondertekenaars : 38 - 23-02-2007

Schriftelijke verklaring over reumatische aandoeningen

05-07-2005 P6_DCL(2005)0041 Aangenomen

Details

Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA

Datum bekendmaking : 05-07-2005
Vervaldatum : 05-10-2005
Datum van aanneming : 13-10-2005
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2005)0389
Aantal ondertekenaars : 406 - 05-10-2005

Parlementaire vraag/vragen

31

Kinderarbeid

29-05-2008 E-3220/2008 Commissie

Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen

15-04-2008 O-0041/2008 Commissie

alestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen

15-04-2008 O-0040/2008 Raad

Herziening van de verordening inzake de SAP+-status voor landen die daarvoor in aanmerking komen

07-04-2008 H-0248/2008 Raad

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

02-04-2008 H-0240/2008 Commissie

Gereduceerde BTW-tarieven voor luisterboeken voor blinden

06-03-2008 E-1571/2008 Commissie

Bescherming van de rechten van slachtoffers in Colombia

16-01-2008 E-0211/2008 Commissie

Herziening richtlijn auteursrecht

12-12-2007 P-6415/2007 Commissie

Groenboek over stedelijk vervoer

28-09-2007 E-4906/2007 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - Vijfde zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

103

Stemming (voortzetting)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Pakistan

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(11)

Mensenrechten in de wereld in 2003

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking EG/Midden-Amerika en Andesgemeenschap

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(1)

Uitbreiding / Kandidaatlidstaten (vervolg)

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(4)

Vragenuur (Commissie)

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(12)

Beleid van de EU ten aanzien van de zuidelijke Kaukasus

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(2)

Stemming (voortzetting)

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(5)

Vragenuur (Commissie)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(10)

Betrekkingen EU/VN

29-01-2004 P5_CRE(2004)01-29(1)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Ontwerpresolutie(s)

14

ONTWERPRESOLUTIE over het in opdracht van de Wereldbank opgestelde verslag over winningsindustrieën

29-03-2004 B5-0166/2004

ONTWERPRESOLUTIE over het gedwongen huwelijk

07-10-2002 B5-0438/2002

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de financiering van ontwikkelingshulp

05-02-2002 RC-B5-0034/2002

ONTWERPRESOLUTIE over de financiering van ontwikkelingshulp

31-01-2002 B5-0036/2002

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over mensenrechten

15-02-2000 RC-B5-0126/2000

ONTWERPRESOLUTIE over de zitting van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties

14-02-2000 B5-0126/2000

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over bescherming van ontwikkelingswerkers en humanitaire hulpverleners

19-01-2000 RC-B5-0026/2000/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION On human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

17-01-2000 B5-0081/2000

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Schriftelijke verklaring(en)

2

Schriftelijke verklaring over de rechten van doofblinden

12-01-2004 P5_DCL(2004)0001 Aangenomen

Details

Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO

Datum bekendmaking : 12-01-2004
Vervaldatum : 12-04-2004
Datum van aanneming : 01-04-2004
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P5_TA(2004)0277
Aantal ondertekenaars : 323 - 01-04-2004

Schriftelijke verklaring over non-discriminatie van de gezondheidstoestand van gehandicapten

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Vervallen

Details

Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT

Datum bekendmaking : 28-11-2001
Vervaldatum : 28-02-2002
Aantal ondertekenaars : 111 - 28-02-2002

Parlementaire vraag/vragen

97

Tussentijdse herziening van de suikerordening

26-02-2004 H-0126/2004 Commissie

Pijpleiding Bakoe-Ceyhan

26-01-2004 H-0038/2004 Commissie

Steun voor de VN-werkgroep inheemse volkeren

26-01-2004 H-0037/2004 Raad

Vredesproces in Sri Lanka

16-12-2003 H-0835/2003 Commissie

Meerjarig strategische programma voor de externe betrekkingen van de EU

16-12-2003 H-0834/2003 Raad

Financiering van onze belofte om een einde te maken aan de armoede

12-11-2003 O-0071/2003 Commissie

Jaarverslag over Turkije

23-10-2003 E-3249/2003 Commissie

Heffing van BTW op hulpmiddelen en apparaten voor onafhankelijk levende mensen met een handicap

07-10-2003 H-0613/2003 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)