Richard HOWITT
  • Richard
    HOWITT
  • Verenigd Koninkrijk
  • Geboortedatum: 5 april 1961, Reading

Interventie(s) in de plenaire vergadering

129

Conclusies van de vergadering van de Europese Raad (20-21 oktober 2016) (debat)

26-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-26(4)

EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst (debat)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst (debat) (2)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

Thailand, met name het geval van Andy Hall

06-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-06(3.3)

Het Colombiaanse vredesproces (debat)

05-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-05(15)

De situatie in Turkije (debat)

13-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-13(9)

Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (debat)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(6)

Bahrein

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(7.2)

71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(10.1)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Advies als rapporteur

1

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap

AFET
26-05-2016 AFET_AD(2016)577008

Opinions - as shadow rapporteur

3

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador

AFET
26-10-2016 AFET_AD(2016)589183

ADVIES inzake de uitvoering van de aanbevelingen van 2010 van het Europees Parlement over de sociale en milieunormen, de mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

ADVIES inzake de private sector en ontwikkeling

AFET
24-06-2015 AFET_AD(2015)552030

Institutionele ontwerpresoluties

190

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Thailand, met name de zaak Andy Hall

05-10-2016 RC-B8-1068/2016

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Sudan

05-10-2016 RC-B8-1062/2016

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Rwanda, de zaak Victoire Ingabire

05-10-2016 RC-B8-1061/2016

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Zimbabwe

14-09-2016 RC-B8-0995/2016

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de Filipijnen

14-09-2016 RC-B8-0990/2016

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Somalië

14-09-2016 RC-B8-0989/2016

  Motion for a resolution on Zimbabwe

12-09-2016 B8-1006/2016

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Philippines

12-09-2016 B8-1004/2016

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Somalia

12-09-2016 B8-1003/2016

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Myanmar, en met name de situatie van de Rohingya

06-07-2016 RC-B8-0910/2016

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring over het ontbreken van adequate naschoolse opvangvoorzieningen voor kinderen met een handicap in de EU

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Vervallen

Details

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Datum bekendmaking : 09-03-2015
Vervaldatum : 09-06-2015
Aantal ondertekenaars : 175 - 10-06-2015

Schriftelijke vragen

24

  EU funding for the European Union Youth Orchestra

25-05-2016 E-004178/2016 Commissie

  VP/HR - Andy Hall, EU citizen and human rights defender

17-05-2016 E-004014/2016 Commissie

VP/HR - Aanvallen op de LGBTI-gemeenschap in Bangladesh

02-05-2016 E-003710/2016 Commissie

  Epilepsy awareness

15-02-2016 E-001273/2016 Commissie

  Air pollution in the UK

15-02-2016 E-001272/2016 Commissie

  Awareness and diagnosis of fibromyalgia

11-01-2016 E-000125/2016 Commissie

  Ten-T networks

21-12-2015 E-016054/2015 Commissie

  Participation in Horizon 2020 by Israeli companies involved in settlements

21-12-2015 E-016053/2015 Commissie

  Access of persons with disabilities to independent living

30-11-2015 E-015171/2015 Commissie

Mondelinge vragen

1

Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Commissie