Brian CROWLEY : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Lid

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Ierland)

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Hongarije
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie juridische zaken en interne markt
 • 06-02-2002 / 01-09-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Hongarije
 • 02-09-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie juridische zaken en interne markt
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
 • 30-09-1999 / 30-01-2001 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Litouwen
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie visserij

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128