Brian CROWLEY : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 07-07-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 08-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fianna Fáil Party (Ierland)

Leden 

 • 01-07-2014 / 14-01-2015 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
 • 15-01-2015 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 10-06-2015 / 18-01-2017 : Commissie juridische zaken
 • 03-10-2016 / 25-10-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie juridische zaken
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 09-06-2015 : Commissie juridische zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 19-01-2017 / 15-01-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 17-01-2019 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen