Paolo BARTOLOZZI

Fracties

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Forza Italia (Italië)
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Forza Italia (Italië)
 • 14.07.2009 / 09.12.2013 : Il Popolo della Libertà (Italië)
 • 10.12.2013 / 30.06.2014 : Forza Italia (Italië)

Voorzitter

 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan UE-Taġikistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

Lid

 • 03.07.2001 / 14.01.2002 : Commissie juridische zaken en interne markt
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika en Mexico
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Commissie juridische zaken en interne markt
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika en Mexico
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 16.09.2009 / 28.09.2009 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan UE-Taġikistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja
 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger

 • 02.07.2001 / 14.01.2002 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Republiek Slowakije
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19.09.2002 / 30.04.2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Republiek Slowakije
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie juridische zaken
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

51

Medische hulpmiddelen (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Vrij verkeer van werknemers (debat)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(20)

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (A7-0183/2013 - Emer Costello)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.16)

Bescherming tegen gedumpte en gesubsidieerde import uit landen die geen lid zijn van de EU (debat)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(14)

Geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (stemming)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(5.8)

De voedselcrisis, fraude in de voedselketen en de controle daarop (korte presentatie)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(22)

CARS 2020: actieplan voor een concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie (korte presentatie)

09-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-09(27)

Macrofinanciële bijstand aan Kirgizië (A7-0334/2013 - Vital Moreira)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(9.2)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Ontwerpresolutie(s)

8

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Kazachstan

12-03-2012 RC-B7-0135/2012

Ontwerpresolutie over de situatie in Kazachstan (2012/2553(RSP))

07-03-2012 B7-0140/2012

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Kirgizië

06-07-2010 RC-B7-0419/2010

Ontwerpresolutie over de situatie in Kirgizië

05-07-2010 B7-0420/2010

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Kirgizië

03-05-2010 RC-B7-0246/2010

Ontwerpresolutie over Kirgizië

28-04-2010 B7-0257/2010

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring over maatregelen met het oog op de bescherming en instandhouding van werelderfgoedlocaties van de Unesco

20-09-2010 P7_DCL(2010)0070 Vervallen

Details

Paolo BARTOLOZZI , Leonardo DOMENICI , Niccolò RINALDI , Helga TRÜPEL

Datum bekendmaking : 20-09-2010
Vervaldatum : 20-12-2010
Aantal ondertekenaars : 164 - 20-12-2010

Parlementaire vraag/vragen

104

  Authenticity labelling for leather products

31-03-2014 E-003954/2014 Commissie

  Chinese tourism law

27-03-2014 E-003846/2014 Commissie

  Authorisation of nutrition and health claims provided for by the EFSA: what cost to SMEs?

17-03-2014 E-003084/2014 Commissie

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Commissie

  SGL Carbon - closure of Narni plant

17-02-2014 E-001722/2014 Commissie

  High-speed on the Adriatic rail line

20-01-2014 E-000483/2014 Commissie

  VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons

17-01-2014 E-000443/2014 Commissie

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - 6de zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

5

Jaarverslagen 2007 EIB en EBWO - Garantie van de Gemeenschap voor de EIB (debat)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(9)

Verlaagde BTW-tarieven (debat)

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(3)

Depositogarantiestelsels: dekking en uitbetalingstermijn (debat)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(21)

EMU@10: Tien jaar Economische en Monetaire Unie (debat)

17-11-2008 P6_CRE(2008)11-17(21)

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over een noodplan voor fiscale ontlasting van de KMO

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Vervallen

Details

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Datum bekendmaking : 09-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 39 - 08-05-2009

Schriftelijke verklaring over harmonisatie van de belastingstelsels van de lidstaten van de Europese Unie door invoering van een gezinsquotiënt

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Vervallen

Details

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Datum bekendmaking : 09-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 23 - 08-05-2009

Schriftelijke verklaring over de schoolpsycholoog

09-03-2009 P6_DCL(2009)0029 Vervallen

Details

Eleonora LO CURTO , Paolo BARTOLOZZI

Datum bekendmaking : 09-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 39 - 08-05-2009

Parlementaire vraag/vragen

5

Bedrijfscrisis en toekomst van de vestigingen van de groep Antonio Merloni Spa

24-10-2008 E-5946/2008 Commissie

Evaluatieverslag betreffende Verordening (EG) nr. 1400/2002 over de distributie van auto's

08-10-2008 H-0841/2008 Commissie

Communautair-initiatiefprogramma (CIP) Interreg III B Medocc

25-09-2008 E-5369/2008 Commissie

Habitatrichtlijn (92/43/EEG)

24-09-2008 E-5330/2008 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - Vijfde zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

9

Consumentenbescherming

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

Intellectuele-eigendomsrechten

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(3)

Burgerlijk procesrecht in de Europese Unie

11-02-2004 P5_CRE(2004)02-11(8)

Milieuaansprakelijkheid

15-12-2003 P5_CRE(2003)12-15(9)

WA-verzekering motorrijtuigen

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(7)

Milieuaansprakelijkheid

13-05-2003 P5_CRE(2003)05-13(2)

Menselijke weefsels en cellen

09-04-2003 P5_CRE(2003)04-09(7)

Gemeenschapsoctrooi

09-04-2002 P5_CRE(2002)04-09(10)

Samenhang van noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling

04-02-2002 P5_CRE(2002)02-04(6)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Ontwerpresolutie(s)

7

ONTWERPRESOLUTIE over erkenning van "historische markten"

19-03-2004 B5-0155/2004

ONTWERPRESOLUTIE over godsdienstvrijheid

20-11-2002 B5-0445/2002

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de mensenrechtensituatie in Equatoriaal Guinee

12-06-2002 RC-B5-0336/2002

  draft resolution on human rights in Equatorial Guinea

10-06-2002 B5-0361/2002

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Tsjetsjenië

04-04-2002 B5-0193/2002

Parlementaire vraag/vragen

13

Oplichterij in het handelsverkeer tussen Italië en Bulgarije

28-04-2004 E-1426/2004 Commissie

Crisis in gebreid kwaliteitstextiel (kasjmier)

28-04-2004 E-1425/2004 Commissie

Problemen in de Italiaanse textielsector

07-04-2004 E-1197/2004 Commissie

Oponthoud voor importgoederen in transit bij de douane

24-03-2004 E-1021/2004 Commissie

Dienst van algemeen belang

15-03-2004 E-0908/2004 Commissie

Inbreukprocedure

29-07-2003 E-2508/2003 Commissie

Toeristenbelasting

17-07-2003 E-2507/2003 Commissie

Olijfolie

06-12-2002 E-3480/2002 Commissie

Europeïsering van de Italiaanse wet 107/90 inzake uit bloed bereide producten

25-02-2002 P-0590/2002 Commissie

Steun voor jonge landbouwers in de Toscane

17-01-2002 E-0007/2002 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen