Jiří MAŠTÁLKA : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Plaatsvervanger 

Commissie juridische zaken 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië 
Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO 

Laatste activiteiten 

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) CS  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) CS  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Ziekte van Lyme (borreliose) (B8-0514/2018) CS  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact