Zita GURMAI
 • Zita
  GURMAI
 • Hongarije
 • Geboortedatum: 1 juni 1965, Budapest

Fracties

 • 18.04.2003 / 30.04.2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Waarnemer
 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Magyar Szocialista Párt (Hongarije)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Magyar Szocialista Párt (Hongarije)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Magyar Szocialista Párt (Hongarije)

Ondervoorzitter

 • 27.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 01.02.2007 / 13.07.2009 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie constitutionele zaken
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie constitutionele zaken

Lid

 • 03.05.2004 / 19.07.2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 03.05.2004 / 19.07.2004 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 21.07.2004 / 26.07.2004 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 31.01.2007 / 31.01.2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 14.03.2007 / 14.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Commissie constitutionele zaken
 • 15.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Commissie constitutionele zaken
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Plaatsvervanger

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie vervoer en toerisme
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 06.07.2010 / 30.06.2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie vervoer en toerisme

Waarnemer

 • 15.05.2003 / 30.04.2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 15.05.2003 / 30.04.2004 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

120

Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (debat)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(8)

Pakistan: recente gevallen van vervolging

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.1)

Situatie in Noord-Korea

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

Interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister (debat)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2012 (debat)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(12)

Uitrol van het eCall-boordsysteem - Invoering van een interoperabele eCall in de hele EU (debat)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(13)

Uitbannen van vrouwelijke genitale verminking (voortzetting van het debat)

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(5)

NAIADES II: een actieprogramma ter ondersteuning van het vervoer over binnenwateren (debat)

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(6)

Non-discriminatie in het kader van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (debat)

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(6)

Verslag(en) - als rapporteur

4

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

7

VERSLAG over vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie

FEMM
06-01-2014 A7-0001/2014

VERSLAG De gevolgen van de economische crisis voor de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw

FEMM
28-02-2013 A7-0048/2013

Advies als rapporteur

1

ADVIES inzake het verslag over het EU-burgerschap 2010 – Het wegnemen van de belemmeringen voor de rechten van EU-burgers

AFCO
08-12-2011 AFCO_AD(2011)472270

Opinions - as shadow rapporteur

10

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG

TRAN
19-12-2013 TRAN_AD(2013)521698

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

ADVIES inzake de inspanningen van de internationale gemeenschap op het gebied van ontwikkeling en staatsopbouw in Zuid-Soedan

FEMM
04-10-2013 FEMM_AD(2013)516607

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese bevolkingsstatistieken

AFCO
22-01-2013 AFCO_AD(2013)502078

ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2013

AFCO
21-01-2013 AFCO_AD(2013)501915

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma Europa voor de burger voor de periode 2014 – 2020

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Justitie" voor de periode 2014-2020

FEMM
15-10-2012 FEMM_AD(2012)491303

ADVIES inzake het jaarverslag over de mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie

FEMM
10-10-2012 FEMM_AD(2012)494844

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie

FEMM
24-04-2012 FEMM_AD(2012)483788

ADVIES over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van de burger (2013)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

Ontwerpresolutie(s)

7

Gezamenlijke ontwerpresolutie over het geweld tegen vrouwen in India

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over het uitbannen van genitale verminking van vrouwen

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Ontwerpresolutie over de tenuitvoerlegging van de Europese strategie voor het Donaugebied

14-02-2011 B7-0130/2011

Ontwerpresolutie over de toekomst van het strategisch partnerschap Afrika-EU na de derde EU-Afrika-top

08-12-2010 B7-0695/2010

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring over moderne slavernij

23-11-2009 P7_DCL(2009)0066 Vervallen

Details

Elizabeth LYNNE , Edit BAUER , Zita GURMAI , Emilie TURUNEN

Datum bekendmaking : 23-11-2009
Vervaldatum : 11-03-2010
Aantal ondertekenaars : 138 - 15-03-2010

Parlementaire vraag/vragen

14

  Possibility of using EU funds to build infrastructure on the Vc transport corridor

03-04-2014 E-004196/2014 Commissie

  Reasons for the suspension of Cohesion Fund payments to Hungary

29-08-2013 E-009719/2013 Commissie

Eén jaar Europees burgerinitiatief in de praktijk: de ervaring evalueren en de obstakels aanpakken

26-03-2013 O-000033/2013 Commissie

Eén jaar Europees burgerinitiatief in de praktijk: de ervaring evalueren en de obstakels aanpakken

26-03-2013 O-000032/2013 Raad

  Provisions of the new Hungarian electoral legislation which contravene fundamental rights

11-12-2012 E-011315/2012 Commissie

  Certification of personal caretakers

16-10-2012 E-009385/2012 Commissie

Totstandbrenging van een concurrerender Europese luchtvaartsector

27-06-2012 O-000138/2012 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - 6de zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

79

Toekomst van de auto-industrie (debat)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Voorzieningen voor kinderopvang - doelstellingen van Barcelona (debat)

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(17)

De situatie van vrouwen in de Balkan (korte presentatie)

03-12-2008 P6_CRE(2008)12-03(22)

HIV/AIDS: Vroegtijdige diagnose en behandeling (debat)

19-11-2008 P6_CRE(2008)11-19(18)

Aanbevelingen over de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen (debat)

17-11-2008 P6_CRE(2008)11-17(22)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Advies als rapporteur

3

ADVIES inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie -2007

REGI
02-07-2007 REGI_AD(2007)388703

VERSLAG over de bestrijding van HIV/AIDS in de Europese Unie en de naburige landen, 2006-2009

FEMM
20-11-2006 FEMM_AD(2006)378730

ADVIES inzake de sociale agenda voor de periode 2006-2010

FEMM
30-03-2005 FEMM_AD(2005)355760

Ontwerpresolutie(s)

2

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over hiv/aids: vroegtijdige diagnose en behandeling

17-11-2008 RC-B6-0581/2008

ONTWERPRESOLUTIE over HIV/AIDS: vroegtijdige diagnose en behandeling

11-11-2008 B6-0581/2008

Schriftelijke verklaring(en)

5

Schriftelijke verklaring over de bestrijding van kinderhandel

04-06-2008 P6_DCL(2008)0050 Aangenomen

Details

Marusya LYUBCHEVA , Zita GURMAI , Diana WALLIS , Eva-Britt SVENSSON , Anna ZÁBORSKÁ

Datum bekendmaking : 04-06-2008
Vervaldatum : 09-10-2008
Datum van aanneming : 21-10-2008
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2008)0504
Aantal ondertekenaars : 430 - 09-10-2008

Schriftelijke verklaring over meertaligheid, basisvoorwaarde voor de democratie en voor de transparantie ten behoeve van de burgers van de lidstaten

19-05-2008 P6_DCL(2008)0048 Vervallen

Details

Anna ZÁBORSKÁ , Bernd POSSELT , Francis WURTZ , Zita GURMAI , Marian HARKIN

Datum bekendmaking : 19-05-2008
Vervaldatum : 09-10-2008
Aantal ondertekenaars : 281 - 09-10-2008

Schriftelijke verklaring over de proclamatie van 23 augustus als Europese herdenkingsdag voor slachtoffers van stalinisme en nazisme

07-05-2008 P6_DCL(2008)0044 Aangenomen

Details

Marianne MIKKO , Christopher BEAZLEY , Inese VAIDERE , Zita GURMAI , Alexander Nuno PICKART ALVARO

Datum bekendmaking : 07-05-2008
Vervaldatum : 09-09-2008
Datum van aanneming : 23-09-2008
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2008)0439
Aantal ondertekenaars : 409 - 10-09-2008

Schriftelijke verklaring over kinderarmoede

09-05-2007 P6_DCL(2007)0051 Vervallen

Details

Zita GURMAI , Gyula HEGYI , Glenys KINNOCK , Linda McAVAN

Datum bekendmaking : 09-05-2007
Vervaldatum : 14-09-2007
Aantal ondertekenaars : 106 - 14-09-2007

Schriftelijke verklaring over een groene waterstofeconomie en een derde industriële revolutie in Europa door middel van een partnerschap met betrokken regio's, KMO's en organisaties van het maatschappelijk middenveld

12-02-2007 P6_DCL(2007)0016 Aangenomen

Details

Zita GURMAI , Anders WIJKMAN , Vittorio PRODI , Umberto GUIDONI , Claude TURMES

Datum bekendmaking : 12-02-2007
Vervaldatum : 14-05-2007
Datum van aanneming : 22-05-2007
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2007)0197
Aantal ondertekenaars : 420 - 14-05-2007

Parlementaire vraag/vragen

10

Financiering van de Europese huizen voor vertalers - vervolg

17-10-2008 E-5816/2008 Commissie

Financiering van de Europese huizen voor vertalers

03-07-2008 E-3964/2008 Commissie

Amerikaans antiraketsysteem

17-01-2008 O-0008/2008 Raad

Brandveiligheid van hotels

12-10-2007 O-0066/2007 Commissie

Milieueffecten van de geplande jachthaven La Punta op Ibiza

24-05-2007 H-0402/2007 Commissie

Veroordeling van het Franco-regime en de 70e verjaardag van de franquistische staatsgreep

06-06-2006 O-0059/2006 Commissie

Veroordeling van het Franco-regime en de 70e verjaardag van de franquistische staatsgreep

06-06-2006 O-0058/2006 Raad

Dialoog met de Kerken en niet-confessionele organisaties

13-05-2005 O-0070/2005 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - Vijfde zittingsperiode

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen