Richard FALBR
 • Richard
  FALBR
 • Tsjechië
 • Geboortedatum: 29 september 1940, Chester

Fracties

 • 23.04.2003 / 30.04.2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Waarnemer
 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Česká strana sociálně demokratická (Tsjechië)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Česká strana sociálně demokratická (Tsjechië)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Česká strana sociálně demokratická (Tsjechië)

Ondervoorzitter

 • 06.02.2013 / 30.06.2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Lid

 • 03.05.2004 / 19.07.2004 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16.09.2009 / 11.09.2012 : Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 12.09.2012 / 05.02.2013 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Plaatsvervanger

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 18.05.2010 / 30.06.2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie regionale ontwikkeling

Waarnemer

 • 15.05.2003 / 30.04.2004 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

15

Regeling van de werkzaamheden

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(15)

IAO-Verdrag betreffende aanvaardbaar werk voor huispersoneel (debat)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(21)

Stemverklaringen

11-12-2012 P7_CRE-REV(2012)12-11(9)

A7-0388/2012 - AANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds

Stemverklaringen

25-10-2012 P7_CRE-REV(2012)10-25(15)

A7-0243/2012 - VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap

Activiteitenprogramma van het Cypriotische voorzitterschap van de Raad (debat)

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(3)

Balans van het Poolse voorzitterschap (debat)

14-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-14(5)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Ontwerpresolutie(s)

3

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de overstromingen in Europa

01-07-2013 RC-B7-0319/2013

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de verkiezingen in Georgië

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Ontwerpresolutie over de verkiezingen in Georgië

17-10-2012 B7-0470/2012

Schriftelijke verklaring(en)

2

Schriftelijke verklaring inzake het recht op cultuur als een grondrecht van de burgers van de Unie

16-01-2014 P7_DCL(2014)0010 Vervallen

Details

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI

Datum bekendmaking : 16-01-2014
Vervaldatum : 16-04-2014
Aantal ondertekenaars : 133 - 17-04-2014

Schriftelijke verklaring over de bescherming van afnemers van financiële diensten tegen woekerpraktijken

07-10-2013 P7_DCL(2013)0017 Vervallen

Details

Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES

Datum bekendmaking : 07-10-2013
Vervaldatum : 07-01-2014
Aantal ondertekenaars : 78 - 08-01-2014

Parlementaire vraag/vragen

15

De uitvoering van de EU-strategie voor de Donauregio

06-03-2014 O-000046/2014 Commissie

  Modifications to the national scheme to support renewable energy sources (RES)

25-09-2013 P-010921/2013 Commissie

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Commissie

  Market distortions in public passenger rail transport services

08-01-2013 E-000108/2013 Commissie

  The network character of rail transport

08-01-2013 P-000107/2013 Commissie

  Commission investigation into ČEZ (Case COMP/39727 - ČEZ)

21-11-2012 P-010631/2012 Commissie

  Certification of personal caretakers

16-10-2012 E-009385/2012 Commissie

  Czech audit authority

06-03-2012 E-002574/2012 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - 6de zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

22

Sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (debat)

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(5)

Presentatie van het programma van het Tsjechisch voorzitterschap (debat)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(3)

Aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (debat)

15-12-2008 P6_CRE(2008)12-15(14)

Uitzendarbeid (debat)

20-10-2008 P6_CRE(2008)10-20(13)

Stemverklaringen

03-09-2008 P6_CRE(2008)09-03(10)

B6-0402/2008 - ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Georgië

Sociaal pakket (eerste deel) (debat)

02-09-2008 P6_CRE(2008)09-02(4)

Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (voortzetting van het debat)

16-06-2008 P6_CRE(2008)06-16(25)

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (debat)

20-05-2008 P6_CRE(2008)05-20(5)

Communautaire strategie 2007-2012 voor gezondheid en veiligheid op het werk (debat)

15-01-2008 P6_CRE(2008)01-15(5)

Balans van de sociale realiteit (debat)

15-11-2007 P6_CRE(2007)11-15(3)

Ontwerpresolutie(s)

1

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring over de organisatie in vakbonden van universitaire docenten in de Verenigde Staten

27-04-2005 P6_DCL(2005)0023 Vervallen

Details

Robert EVANS , Richard FALBR , Helmut KUHNE , Thomas MANN , Klaus-Heiner LEHNE

Datum bekendmaking : 27-04-2005
Vervaldatum : 27-07-2005
Aantal ondertekenaars : 13 - 27-07-2005

Parlementaire vraag/vragen

8

Privatisering van het belang van de Tsjechische Republiek in de onderneming OKD

24-10-2008 E-5956/2008 Commissie

Steun voor PPP's en het cohesiebeleid

19-10-2006 O-0123/2006 Commissie

Veroordeling van het Franco-regime en de 70e verjaardag van de franquistische staatsgreep

06-06-2006 O-0059/2006 Commissie

Veroordeling van het Franco-regime en de 70e verjaardag van de franquistische staatsgreep

06-06-2006 O-0058/2006 Raad

Toekomst van de schoenenindustrie in de EU

28-10-2005 O-0103/2005 Commissie

Uitbuiting van kinderarbeid

16-03-2005 O-0038/2005 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - Vijfde zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

1

Europees sociaal-economisch model

04-05-2004 P5_CRE(2004)05-04(8)

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen