Anna ZÁBORSKÁ : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU 

Lid 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Europese grens- en kustwacht (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) SK  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) SK  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) SK  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact