Philip CLAEYS

Fracties

 • 16.06.2003 / 19.07.2004 : Niet-ingeschrevenen - Lid
 • 20.07.2004 / 14.01.2007 : Niet-ingeschrevenen - Lid
 • 15.01.2007 / 13.11.2007 : Fractie Identiteit, Traditie en Soevereiniteit - Ondervoorzitter
 • 14.11.2007 / 13.07.2009 : Niet-ingeschrevenen - Lid
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Niet-fractiegebonden leden - Lid

National parties

 • 16.06.2003 / 19.07.2004 : Vlaams Blok (België)
 • 20.07.2004 / 14.11.2004 : Vlaams Blok (België)
 • 15.11.2004 / 13.07.2009 : Vlaams Belang (België)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Vlaams Belang (België)

Lid

 • 03.07.2003 / 19.07.2004 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 20.07.2005 / 14.01.2007 : Conferentie van voorzitters
 • 19.01.2006 / 13.12.2006 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14.03.2007 / 14.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger

 • 02.07.2003 / 19.07.2004 : Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie buitenlandse zaken

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

149

Tussentijdse evaluatie van het programma van Stockholm (debat)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(17)

Algemene richtsnoeren voor de begroting 2015 - Afdeling III (debat)

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(10)

Voortgangsverslag over Turkije 2013 (B7-0241/2014)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.28)

Grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012 (A7-0051/2014 - Louis Michel)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.13)

Betrekkingen EU-Zwitserland (debat)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(6)

Uitrol van het eCall-boordsysteem - Invoering van een interoperabele eCall in de hele EU (debat)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(13)

Verslag(en) - als rapporteur

3

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

5

Opinions - as shadow rapporteur

1

ADVIES inzake de verenigbaarheid van de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Mexicaanse Staten, het Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, de Zwitserse Bondsstaat en de Verenigde Staten van Amerika met de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie vastgelegde rechten

LIBE
04-06-2012 LIBE_AD(2012)480574

Ontwerpresolutie(s)

13

Ontwerpresolutie over de afschaffing van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

17-03-2014 B7-0272/2014

Ontwerpresolutie over de afschaffing van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

17-03-2014 B7-0271/2014

Ontwerpresolutie over de afschaffing van het Comité van de Regio's

17-03-2014 B7-0270/2014

Ontwerpresolutie over de afschaffing van de Europese dienst voor extern optreden

17-03-2014 B7-0269/2014

Ontwerpresolutie over de voorstellen tot gedeeltelijke confiscatie van spaargelden in de eurozone

22-10-2013 B7-0487/2013

Ontwerpresolutie over de schending van de rechten van minderheden in Zuid-Afrika

07-03-2013 B7-0127/2013

Ontwerpresolutie over beëindiging van steun aan Turkije in het kader van het pretoetredingsinstrument

09-11-2010 B7-0614/2010

Schriftelijke verklaring(en)

2

Schriftelijke verklaring over de moorden op boeren in Zuid-Afrika

14-11-2011 P7_DCL(2011)0043 Vervallen

Details

Philip CLAEYS , Andreas MÖLZER , Fiorello PROVERA

Datum bekendmaking : 14-11-2011
Vervaldatum : 16-02-2012
Aantal ondertekenaars : 48 - 16-02-2012

Schriftelijke verklaring over de genocide op de Armeniërs in Turkije 95 jaar geleden

17-05-2010 P7_DCL(2010)0042 Vervallen

Details

Andreas MÖLZER , Mario BORGHEZIO , Philip CLAEYS , Nikolaos SALAVRAKOS

Datum bekendmaking : 17-05-2010
Vervaldatum : 17-09-2010
Aantal ondertekenaars : 33 - 09-09-2010

Parlementaire vraag/vragen

180

Pesterijen op het werk bij de Commissie

11-04-2014 E-004578/2014 Commissie

Arbeidsgeneesheer bij de Commissie

11-04-2014 E-004577/2014 Commissie

Congres over "rechts-populisme" in Duitsland

11-04-2014 E-004573/2014 Commissie

Turkse regering laat Twitter blokkeren

21-03-2014 P-003468/2014 Commissie

Eventuele ondersteuning van en overleg met ngo Oxfam-Solidariteit in België met terrorist als voorzitter

24-02-2014 E-002126/2014 Commissie

Uitbreiding bevoegdheden Turkse inlichtingendienst MIT

21-02-2014 E-002114/2014 Commissie

Verklaringen van president Gül over de persvrijheid in Turkije

20-02-2014 E-002036/2014 Commissie

Deelname van Commissievoorzitter Barroso aan congres over "extreem-rechts"

18-02-2014 E-001861/2014 Commissie

Nieuw logo Raad

31-01-2014 E-001010/2014 Raad

Verlies van hospitalisatieverzekering bij niet-naleven domicilieverplichting

20-01-2014 E-000471/2014 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - 6de zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

183

Stemverklaringen

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

B6-0192/2009 - ONTWERPRESOLUTIE over het jaarlijkse debat over de in 2008 geboekte vooruitgang in de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (artikelen 2 en 39 van het EU Verdrag)

Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten (debat)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(5)

Stemverklaringen

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(9)

A6-0153/2009 - VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007

Stemverklaringen

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(9)

A6-0176/2009 - VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2007

Stemverklaringen

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(7)

A6-0251/2009 - VERSLAG over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten

Stemverklaringen

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0186/2009 - VERSLAG over de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

Stemverklaringen

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0149/2009 - VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid

Stemverklaringen

26-03-2009 P6_CRE(2009)03-26(5)

A6-0131/2009 - VERSLAG inzake een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en India

Stemverklaringen

26-03-2009 P6_CRE(2009)03-26(5)

A6-0082/2009 - VERSLAG over de effecten van de uitgebreide verstedelijking in Spanje op de individuele rechten van Europese burgers, het milieu en de toepassing van Europese wetgeving, gebaseerd op binnengekomen verzoekschriften

Ontwerpresolutie(s)

16

ONTWERPRESOLUTIE over de inmenging van de Commissie in interne aangelegenheden in Vlaams-Brabant

24-02-2009 B6-0103/2009

ONTWERPRESOLUTIE over de afschaffing van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

03-07-2008 B6-0345/2008

ONTWERPRESOLUTIE over de mensenrechtenschendingen in Pakistan

13-11-2007 B6-0475/2007

ONTWERPRESOLUTIE over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkije

18-10-2007 B6-0398/2007

Schriftelijke verklaring(en)

19

Schriftelijke verklaring over het invoeren van een dag ter nagedachtenis van de slachtoffers van islamitisch geweld

23-03-2009 P6_DCL(2009)0039 Vervallen

Details

Philip CLAEYS , Koenraad DILLEN , Frank VANHECKE

Datum bekendmaking : 23-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 11 - 08-05-2009

Schriftelijke verklaring over de pogingen tot verbeurdverklaring van het Sint-Gabriël klooster in het zuidoosten van Turkije

12-01-2009 P6_DCL(2009)0003 Vervallen

Details

Philip CLAEYS , Frank VANHECKE , Koenraad DILLEN

Datum bekendmaking : 12-01-2009
Vervaldatum : 14-04-2009
Aantal ondertekenaars : 36 - 15-04-2009

Schriftelijke verklaring over het verzoek van Jordanië om uitlevering van Europese burgers wegens kritiek op de islam

08-10-2008 P6_DCL(2008)0081 Vervallen

Details

Philip CLAEYS , Frank VANHECKE , Koenraad DILLEN

Datum bekendmaking : 08-10-2008
Vervaldatum : 22-01-2009
Aantal ondertekenaars : 15 - 23-01-2009

Schriftelijke verklaring over het invoeren van een verbod op het dragen van religieuze symbolen in gebouwen van EU-instellingen

21-04-2008 P6_DCL(2008)0037 Vervallen

Details

Philip CLAEYS , Frank VANHECKE , Koenraad DILLEN

Datum bekendmaking : 21-04-2008
Vervaldatum : 24-07-2008
Aantal ondertekenaars : 13 - 25-07-2008

Schriftelijke verklaring over de verklaringen van de Dalaï Lama inzake de "enorme en onvoorstelbare mensenrechtenschendingen door China in Tibet"

09-04-2008 P6_DCL(2008)0026 Vervallen

Details

Koenraad DILLEN , Frank VANHECKE , Philip CLAEYS

Datum bekendmaking : 09-04-2008
Vervaldatum : 15-07-2008
Aantal ondertekenaars : 21 - 10-07-2008

Schriftelijke verklaring over de gedeeltelijke afbraak van een orthodox klooster op het eiland Halki door de Turkse overheid

28-11-2007 P6_DCL(2007)0107 Vervallen

Details

Philip CLAEYS , Frank VANHECKE , Koenraad DILLEN

Datum bekendmaking : 28-11-2007
Vervaldatum : 13-03-2008
Aantal ondertekenaars : 37 - 13-03-2008

Schriftelijke verklaring over de vestiging van drugsboten en drugswinkels in Nederland aan de grens met België, gericht op Belgische en Franse drugsgebruikers

28-11-2007 P6_DCL(2007)0106 Vervallen

Details

Koenraad DILLEN , Philip CLAEYS , Frank VANHECKE

Datum bekendmaking : 28-11-2007
Vervaldatum : 13-03-2008
Aantal ondertekenaars : 22 - 13-03-2008

Schriftelijke verklaring over de uitspraken van de leden van de Commissie aangaande interne politieke ontwikkelingen in de lidstaat België

10-10-2007 P6_DCL(2007)0089 Vervallen

Details

Frank VANHECKE , Philip CLAEYS , Koenraad DILLEN

Datum bekendmaking : 10-10-2007
Vervaldatum : 24-01-2008
Aantal ondertekenaars : 19 - 17-01-2008

Schriftelijke verklaring over de Olympische Spelen in China in 2008

24-09-2007 P6_DCL(2007)0080 Vervallen

Details

Frank VANHECKE , Philip CLAEYS , Koenraad DILLEN

Datum bekendmaking : 24-09-2007
Vervaldatum : 24-12-2007
Aantal ondertekenaars : 18 - 03-01-2008

Schriftelijke verklaring over rituele slachtingen zonder verdoving

15-01-2007 P6_DCL(2007)0001 Vervallen

Details

Frank VANHECKE , Koenraad DILLEN , Philip CLAEYS

Datum bekendmaking : 15-01-2007
Vervaldatum : 15-04-2007
Aantal ondertekenaars : 16 - 15-04-2007

Parlementaire vraag/vragen

202

Luxe-koffiemachines in Berlaymontgebouw

12-03-2009 E-1830/2009 Commissie

Weigering Geert Wilders op Brits grondgebied

13-02-2009 E-1139/2009 Commissie

Weigering Geert Wilders op Brits grondgebied

13-02-2009 P-1136/2009 Raad

Studie toont druk tegen secularisme in Turkije aan

05-01-2009 E-0011/2009 Commissie

Turks Grondwettelijk Hof keurt ombudsmanwet af

05-01-2009 E-0010/2009 Commissie

Haatverzen voorgelezen door de Turkse ambassadeur te Brussel

05-01-2009 E-0009/2009 Commissie

Turkse minister praat deportaties goed in Brussel

05-01-2009 E-0008/2009 Commissie

Mogelijke vervolging Duitse hoogleraar in Turkije

05-01-2009 E-0007/2009 Commissie

Mogelijke vervolging Duitse hoogleraar in Turkije

05-01-2009 E-0006/2009 Raad

Taalgebruik op spandoeken Commissie in Brussel

07-11-2008 E-6216/2008 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - Vijfde zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

27

Stemming

04-05-2004 P5_CRE(2004)05-04(5)

Uitgebreid Europa en buurlanden

04-05-2004 P5_CRE(2004)05-04(7)

Stemming (voortzetting)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Mensenrechten in de wereld in 2003

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

Opmerkingen over kwesties van politiek belang.

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(16)

Vorderingen van Turkije op de weg naar toetreding

01-04-2004 P5_CRE(2004)04-01(2)

Europese Raad / Veiligheid

31-03-2004 P5_CRE(2004)03-31(1)

Uitbreiding – Kandidaatlidstaten

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(2)

Statuut en financiering van politieke partijen op Europees niveau (wijziging Reglement)

08-03-2004 P5_CRE(2004)03-08(12)

Stemming (voortzetting)

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(5)

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over het organiseren van een Europese multidisciplinaire conferentie over demografie, vergrijzing en de Europese identiteit

09-02-2004 P5_DCL(2004)0008 Vervallen

Details

Philip CLAEYS , Koenraad DILLEN , Bruno GOLLNISCH , Mario BORGHEZIO

Datum bekendmaking : 09-02-2004
Vervaldatum : 06-05-2004
Aantal ondertekenaars : 13 - 06-05-2004

Schriftelijke verklaring over het gebrek aan reactie vanwege de Zuid-Afrikaanse regering tegen de aanvallen en moorden op blanke boeren

12-01-2004 P5_DCL(2004)0003 Vervallen

Details

Philip CLAEYS , Koenraad DILLEN

Datum bekendmaking : 12-01-2004
Vervaldatum : 12-04-2004
Aantal ondertekenaars : 21 - 12-04-2004

Schriftelijke verklaring over het houden van referenda over de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie

22-09-2003 P5_DCL(2003)0020 Vervallen

Details

Philip CLAEYS , Koenraad DILLEN

Datum bekendmaking : 22-09-2003
Vervaldatum : 22-12-2003
Aantal ondertekenaars : 14 - 22-12-2003

Parlementaire vraag/vragen

42

Moslimvrouwen vrijgesteld van foto op identiteitskaarten in Groot-Brittannië

27-04-2004 E-1417/2004 Raad

Gerhard Schröder wil grondwet doorvoeren zonder ratificatie in alle lidstaten

27-04-2004 E-1416/2004 Raad

Uitspraken Commissaris Patten over referendum Grondwet

27-04-2004 P-1409/2004 Commissie

Beperkingen studie "Migration trends in an enlarged Europe"

19-04-2004 E-1297/2004 Commissie

Erkenning Armeense genocide door Turkije

16-04-2004 E-1288/2004 Commissie

Voorbereidende donorconferentie Cyprus

16-04-2004 E-1280/2004 Commissie

Tweede versie EUMC-rapport over antisemitisme

07-04-2004 E-1189/2004 Commissie

Politieke neutraliteit provinciaal infopunt Europa Vlaams-Brabant

29-03-2004 P-1078/2004 Commissie

Uitspraken regeringsleiders over mogelijke toetreding Turkije

18-03-2004 E-0965/2004 Raad

Subsidiëring van tijdschriften

18-03-2004 E-0961/2004 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)