Pascal ARIMONT : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie regionale ontwikkeling 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland 

Laatste activiteiten 

Contact