Ana MIRANDA : Home 

Lid 

Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie visserij 
Commissie juridische zaken 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 
Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Brunei  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.3)  
Bijdragen aan plenaire debatten 

Contact