David CASA
 • David
  CASA
 • Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
 • Lid
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Geboortedatum: 16 november 1968, Valletta

Fracties

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau
 • 01.07.2014 ... : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Lid

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie visserij
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Bulgarije
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie visserij
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie visserij
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14.07.2014 ... : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19.01.2017 ... : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14.03.2018 ... : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Plaatsvervanger

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14.07.2014 ... : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Commissie economische en monetaire zaken

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

138

EU-burgerschap te koop (debat)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

EU-burgerschap te koop (debat) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Productie, presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten (debat)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

De interne dienstenmarkt (debat)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

Toegang tot zorg voor kwetsbare groepen (debat)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(9)

Stemverklaringen

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

Stemverklaringen

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Verslag(en) - als rapporteur

7

VERSLAG over de toekomst van de btw

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

2

Advies als rapporteur

9

ADVIES inzake een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

ADVIES inzake een Europees actieplan inzake detailhandel in het belang van alle betrokken partijen

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

ADVIES inzake de interne dienstenmarkt: stand van zaken en volgende stappen

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor begrotingskaders van de lidstaten

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

ADVIES over het toekomstig Europees internationaal investeringsbeleid

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van overgangsregelingen voor bilaterale investeringsovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

ADVIES inzake de verbetering van de economische governance en het stabiliteitskader van de Unie, met name in de eurozone

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Opinions - as shadow rapporteur

5

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

ADVIES inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in het eurogebied

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Ontwerpresolutie(s)

1

Ontwerpresolutie over de bosbranden in de zomer van 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring over de vrijheid van onderdrukte minderheden en personen

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Vervallen

Details

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 38 - 14-04-2014

Parlementaire vraag/vragen

411

  VP/HR - Ukrainian Snipers

19-03-2014 E-003233/2014 Commissie

  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Commissie

  Protecting the rule of law

19-03-2014 E-003231/2014 Commissie

  VP/HR - Elections in Turkey

19-03-2014 E-003230/2014 Commissie

  Disclosure of the origin of conflict minerals

19-03-2014 E-003229/2014 Commissie

VP/HR - Rechten van gedetineerde vrouwen in Egypte

07-03-2014 E-002713/2014 Commissie

  Sweden to sue the Commission

04-03-2014 E-002485/2014 Commissie

  Swiss airspace

04-03-2014 E-002484/2014 Commissie

  VP/HR - Women's rights in Afghanistan

18-02-2014 E-001838/2014 Commissie

  Institutions aiding freedom of movement

17-02-2014 E-001777/2014 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - 6de zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

48

Stemverklaringen

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

Stemverklaringen

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - VERSLAG over een "Small Business Act" voor Europa

Stemverklaringen

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - VERSLAG over "2050: De toekomst begint vandaag – aanbevelingen voor een toekomstig geïntegreerd EU-klimaatbeschermingsbeleid"

Stemverklaringen

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de terugkeer en herhuisvesting van de gedetineerden van Guantánamo Bay

Stemverklaringen

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - VERSLAG over de Tweede strategische toetsing van het energiebeleid

Stemverklaringen

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - VERSLAG Precommerciële inkoop: Aansturen van innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in Europa

Stemverklaringen

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - VERSLAG over een agenda voor een duurzame toekomst van de algemene en zakenluchtvaart

Stemverklaringen

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - VERSLAG betreffende wilde natuur in Europa

Stemverklaringen

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika

Verslag(en) - als rapporteur

2

Ontwerpresolutie(s)

3

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de vluchtelingensituatie op Malta

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/rev. 1

ONTWERPRESOLUTIE over de omgang met de uitzonderlijke migratiestromen op Malta

03-04-2006 B6-0241/2006

Schriftelijke verklaring(en)

2

Schriftelijke verklaring over een noodplan voor fiscale ontlasting van de KMO

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Vervallen

Details

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Datum bekendmaking : 09-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 39 - 08-05-2009

Schriftelijke verklaring over harmonisatie van de belastingstelsels van de lidstaten van de Europese Unie door invoering van een gezinsquotiënt

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Vervallen

Details

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Datum bekendmaking : 09-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 23 - 08-05-2009

Parlementaire vraag/vragen

9

Artikel 9 van Richtlijn 79/409/EEG

20-04-2007 E-2337/2007 Commissie

VS-visumvereisten voor EU-burgers van 10 lidstaten

22-11-2006 O-0127/2006 Commissie

Milieumaatregelen

09-10-2006 E-4470/2006 Commissie

Niet-reguliere immigratie

09-10-2006 E-4469/2006 Raad

Illegale immigratie

09-10-2006 P-4462/2006 Commissie

Verlaagd BTW-tarief voor basisproducten en -diensten voor het welzijn van kinderen

18-10-2005 O-0098/2005 Commissie

Verlaagd BTW-tarief voor basisproducten en -diensten voor het welzijn van kinderen

18-10-2005 O-0097/2005 Raad

Uitbuiting van kinderarbeid

16-03-2005 O-0038/2005 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels