Kinga GÁL : Home 

Ondervoorzitter 

Subcommissie veiligheid en defensie 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie constitutionele zaken 

Contact