Corien WORTMANN-KOOL

Fracties

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Ondervoorzitter

National parties

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Christen Democratisch Appèl (Nederland)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Christen Democratisch Appèl (Nederland)

Ondervoorzitter

 • 11.04.2007 / 13.07.2009 : Commissie internationale handel

Lid

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 31.01.2007 / 14.03.2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 31.01.2007 / 27.03.2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 28.03.2007 / 10.04.2007 : Commissie internationale handel
 • 13.03.2008 / 13.07.2009 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie economische en monetaire zaken

Plaatsvervanger

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15.09.2004 / 15.09.2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 16.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten, inclusief Jemen
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 11.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten, inclusief Jemen
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Commissie vervoer en toerisme
 • 28.03.2007 / 12.03.2008 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie vervoer en toerisme
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie vervoer en toerisme

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

85

Activiteitenprogramma van het Griekse voorzitterschap (debat)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Jaarverslag van de Europese Centrale Bank voor 2012 (debat)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(7)

Europees semester voor economische beleidscoördinatie (debat)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(8)

Stand van zaken in de onderhandelingen over het Europese bankenstelsel (debat)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(12)

Structurele hervorming van de bankensector in de EU (debat)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(21)

Verslag(en) - als rapporteur

3

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

5

VERSLAG over de structurele hervorming van de bankensector in de EU

ECON
24-06-2013 A7-0231/2013

VERSLAG over schaduwbankieren

ECON
25-10-2012 A7-0354/2012

Opinions - as shadow rapporteur

1

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen

ECON
27-09-2013 ECON_AD(2013)508237

Ontwerpresolutie(s)

27

Ontwerpresolutie over de voorbereiding van de Europese Raad (19 -20 december 2013)

09-12-2013 B7-0560/2013

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de verkiezingen in Georgië

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Ontwerpresolutie over de verkiezingen in Georgië

17-10-2012 B7-0468/2012

Ontwerpresolutie over de bijeenkomst van de Europese Raad van juni 2012

03-07-2012 B7-0410/2012

Ontwerpresolutie over de conclusies van de Europese Raad (28-29 juni 2012)

03-07-2012 B7-0406/2012

Ontwerpresolutie over de Europese Raad van 8-9 december 2011 (2011/2546(RSP))

16-01-2012 B7-0003/2012

Ontwerpresolutie over de voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 23 oktober 2011

11-10-2011 B7-0534/2011

Parlementaire vraag/vragen

57

Aanbesteding hogesnelheidsspoor Nederland

01-10-2013 P-010964/2013 Commissie

Wijzigingen aan de methodologie om de structurele tekorten van de lidstaten te berekenen

26-09-2013 E-010943/2013 Commissie

Stakingen Duitse sluizen

06-09-2013 P-009939/2013 Commissie

Nederlandse Kentekenplaten

26-06-2013 E-007556/2013 Commissie

Toezichts- en/of reguleringsbeperkingen op het vrije kapitaalverkeer in de Europese Unie

03-06-2013 P-006195/2013 Commissie

Vennootschapsbelasting voor havenbedrijven

17-05-2013 P-005536/2013 Commissie

NAIADES-programma

11-03-2013 E-002802/2013 Commissie

Ryanair boekingssite voor vliegtickets

05-03-2013 E-002544/2013 Commissie

Verhoging prijs autowegenvignet personenauto's Zwitserland

21-02-2013 E-001876/2013 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - 6de zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

58

Evaluatie van rij- en rusttijden (debat)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(19)

Handels- en economische betrekkingen met China (A6-0021/2009, Corien Wortmann-Kool) (stemming)

05-02-2009 P6_CRE(2009)02-05(5.8)

Productie- en werkgelegenheid in de textiel -en kledingsector in verschillende EU-lidstaten (debat)

02-02-2009 P6_CRE(2009)02-02(15)

De impact van namaak op de internationale handel - Consumentenbeschermingsaspecten van namaak (debat)

17-12-2008 P6_CRE(2008)12-17(19)

Handel in broeikasgasemissierechten (debat)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(11)

Verslag(en) - als rapporteur

6

VERSLAG over de handels- en economische betrekkingen met China

INTA
27-01-2009 A6-0021/2009

Advies als rapporteur

3

ADVIES inzake een Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid

FEMM
03-12-2008 FEMM_AD(2008)414925

ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden

INTA
16-09-2008 INTA_AD(2008)405911

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

ECON
15-03-2005 ECON_AD(2005)350217

Ontwerpresolutie(s)

9

ONTWERPRESOLUTIE over de toekomst van de Doha-ronde

30-09-2008 B6-0524/2008

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Georgië

02-06-2008 RC-B6-0278/2008

ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Georgië

28-05-2008 B6-0289/2008

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de Transatlantische Economische Raad

06-05-2008 RC-B6-0209/2008

ONTWERPRESOLUTIE over de Transatlantische Europese Raad

28-04-2008 B6-0210/2008

ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Georgië

21-11-2007 B6-0485/2007

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de veiligheid van industriële producten, vooral speelgoed

24-09-2007 RC-B6-0351/2007

ONTWERPRESOLUTIE over de veiligheid van producten en met name speelgoed

19-09-2007 B6-0352/2007

Parlementaire vraag/vragen

65

Gevolgen Europees veilgheidsregels EU-OPS voor rondvluchtbedrijven

05-05-2009 E-3600/2009 Commissie

Investeringen in Europese vaarwegen

17-04-2009 E-3178/2009 Commissie

Nederlands schip aan de ketting in Duitsland

17-04-2009 P-3173/2009 Commissie

Staatssteun aan havens

20-03-2009 E-2226/2009 Commissie

De Buy American clausule van het Amerikaanse stimuleringsplan en de WTO regels

27-02-2009 E-1547/2009 Commissie

Dumping van biodiesel uit de VS op de Europese markt

26-02-2009 P-1488/2009 Commissie

Europese sloopregeling

18-02-2009 E-1291/2009 Commissie

Secure Flight

17-02-2009 E-1219/2009 Commissie

Inbeslagname patentloze medicijnen in strijd met EU douane veroderning (EG) nr. 816/2006

11-02-2009 E-1082/2009 Commissie

Investeringen in Europese vaarwegen

30-01-2009 E-0759/2009 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)