Jean-Marie CAVADA : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie juridische zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Laatste activiteiten 

Welkomstwoord  
- P8_CRE-PROV(2019)04-16(7)  
Bijdragen aan plenaire debatten 

Contact