Nathalie GRIESBECK : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 27-03-2008 : Union pour la démocratie française (Frankrijk)
 • 28-03-2008 / 13-07-2009 : Mouvement Démocrate (Frankrijk)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Begrotingscommissie
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Begrotingscommissie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Begrotingscommissie
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

all-activities 

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds met het oog op de uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking komen  
- BUDG_AD(2009)419942 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat een aantal bepalingen met betrekking tot het financieel beheer betreft  
- BUDG_AD(2009)418225 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake beste praktijken op het gebied van het regionaal beleid en belemmeringen voor het gebruik van de structuurfondsen  
- BUDG_AD(2009)412050 -  
-
BUDG 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de noodzaak een BTW-tarief toe te passen op bouw-, renovatie- en aanpassingswerkzaamheden  
- P6_DCL(2005)0071 - Vervallen  
Nathalie GRIESBECK  
Datum bekendmaking : 08-12-2005
Vervaldatum : 08-03-2006
Aantal ondertekenaars : 61 - 08-03-2006
Schriftelijke verklaring over de nieuwe informatietechnologieën en de gevolgen daarvan voor kinderen  
- P6_DCL(2005)0068 - Vervallen  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , José RIBEIRO E CASTRO , Kathy SINNOTT , Nathalie GRIESBECK , Konrad SZYMAŃSKI  
Datum bekendmaking : 30-11-2005
Vervaldatum : 16-03-2006
Aantal ondertekenaars : 207 - 16-03-2006

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Wiertz
  03U047
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Postadres 

  Parlement européen
  Rue Wiertz
  Wiertz 03U047
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: