Ivo BELET : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christen-Democratisch & Vlaams - Nieuw-Vlaamse Alliantie (België)

Leden 

 • 21-07-2004 / 18-01-2006 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SAARC)
 • 19-01-2006 / 14-01-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 17-11-2008 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering

Plaatsvervanger 

 • 22-07-2004 / 18-01-2006 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie verzoekschriften
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 19-01-2006 / 14-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie verzoekschriften
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie verzoekschriften
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de bescherming van de consumenten, met name minderjarigen, met betrekking tot het gebruik van videospellen  
- CULT_AD(2008)414337 -  
-
CULT 
ADVIES inzake concentratie en pluralisme in de media in de Europese Unie  
- ITRE_AD(2008)392165 -  
-
ITRE 
OPINION Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on road infrastructure safety management EN  
- ITRE_AD(2007)382526 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de al te grote maatschappelijke druk in de richting van een uiterst slanke figuur  
- P6_DCL(2008)0101 - Vervallen  
Esther de LANGE , Ivo BELET , Niels BUSK , Esther HERRANZ GARCÍA , Catherine STIHLER  
Datum bekendmaking : 03-12-2008
Vervaldatum : 26-03-2009
Aantal ondertekenaars : 72 - 27-03-2009
Schriftelijke verklaring over bescherming van informatiebronnen  
- P6_DCL(2007)0053 - Vervallen  
Christa PRETS , Gyula HEGYI , Ivo BELET , Helga TRÜPEL  
Datum bekendmaking : 21-05-2007
Vervaldatum : 27-09-2007
Aantal ondertekenaars : 88 - 27-09-2007
Schriftelijke verklaring over de bestrijding van de handel in en de uitbuiting van kinderen in het voetbal  
- P6_DCL(2007)0037 - Vervallen  
Ivo BELET , Jean-Luc BENNAHMIAS , Adeline HAZAN , Guy BONO , Patrick GAUBERT  
Datum bekendmaking : 28-03-2007
Vervaldatum : 28-06-2007
Aantal ondertekenaars : 176 - 29-06-2007

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.