Ivo BELET : Opinions - as shadow rapporteur 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 205 bis van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie  
- ENVI_AD(2017)604565 -  
-
ENVI 
ADVIES op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs  
- TRAN_AD(2015)554961 -  
-
TRAN 

Contact