Ivo BELET : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over discriminatie in de sport  
- P8_DCL(2016)0098 - Vervallen  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 76 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over het opzetten van een vrijwillig uitmuntendheidsprogramma voor digitale scholen in de hele EU  
- P8_DCL(2016)0078 - Vervallen  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 48 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over het verbod op eigendom van spelers in de Europese sport door derde partijen  
- P8_DCL(2015)0066 - Vervallen  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Datum bekendmaking : 11-11-2015
Vervaldatum : 11-02-2016
Aantal ondertekenaars : 95 - 12-02-2016
Schriftelijke verklaring over verbetering van het besef onder het publiek van de schadelijke gevolgen van rijden onder invloed  
- P8_DCL(2015)0026 - Vervallen  
Patricija ŠULIN , Dubravka ŠUICA , Siegfried MUREŞAN , Martina DLABAJOVÁ , Nicola CAPUTO , Wim van de CAMP , Esther de LANGE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nuno MELO , Claudia ȚAPARDEL , Fabio Massimo CASTALDO , Petri SARVAMAA , Eduard KUKAN , Csaba SÓGOR , Ivo BELET  
Datum bekendmaking : 06-07-2015
Vervaldatum : 06-10-2015
Aantal ondertekenaars : 97 - 06-10-2015

Contact