Laima Liucija ANDRIKIENĖ : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië 

Lid 

Commissie internationale handel 
Subcommissie veiligheid en defensie 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Europese grens- en kustwacht (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact