Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanje)

Voorzitter 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur
 • 01-10-2009 / 20-03-2012 : Conferentie van delegatievoorzitters

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie constitutionele zaken
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 16-09-2009 / 30-09-2009 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie constitutionele zaken
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 21-03-2012 / 30-06-2014 : Conferentie van delegatievoorzitters

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities 

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake onderlinge clausules inzake defensie en solidariteit in de EU: politieke en operationele aspecten  
- AFCO_AD(2012)496318 -  
-
AFCO 
ADVIES over het EU-beleid inzake terrorismebestrijding: belangrijkste resultaten en nieuwe uitdagingen  
- AFET_AD(2011)462602 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen