• Barbara   KUDRYCKA  

Barbara KUDRYCKA : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE