• Barbara   KUDRYCKA  

Barbara KUDRYCKA : Advies als rapporteur - 8e zittingsperiode 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding  
- LIBE_AD(2018)615289 -  
-
LIBE