Bogusław SONIK : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-11-2018 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 20-11-2018 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polen)

Leden 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Plaatsvervanger 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen