Ana GOMES
 • Ana
  GOMES
 • Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • Lid
 • Portugal Partido Socialista
 • Geboortedatum: 9 februari 1954, Lisboa

Fracties

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid
 • 01.07.2014 ... : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista (Portugal)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista (Portugal)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista (Portugal)

Ondervoorzitter

 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 12.07.2016 / 13.12.2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 22.03.2018 ... : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Lid

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 13.11.2006 / 14.02.2007 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Subcommissie mensenrechten
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14.07.2014 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 14.07.2014 ... : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 24.06.2016 / 11.07.2016 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19.01.2017 ... : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 19.01.2017 ... : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 12.09.2017 ... : Bijzondere Commissie terrorisme
 • 14.03.2018 / 21.03.2018 : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Plaatsvervanger

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO
 • 19.01.2006 / 12.11.2006 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 15.10.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 04.09.2014 / 18.01.2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 10.10.2014 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 22.10.2014 ... : Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 01.12.2016 ... : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 19.01.2017 ... : Subcommissie mensenrechten
 • 19.01.2017 ... : Commissie buitenlandse zaken

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

222

Arrest van het Hof van Justitie van 8 april inzake het bewaren van gegevens (C-293/12 en C-594/12) (debat)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(17)

Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit (debat)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Situatie in Iran (debat)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Voorbereiding van de Europese Raad (20-21 maart 2014) (debat)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

Invasie van Oekraïne door Rusland (debat)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

EU-prioriteiten voor de 25e vergadering van de VN-Raad voor de mensenrechten (debat)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Verslag(en) - als rapporteur

8

VERSLAG over Saoedi-Arabië, zijn betrekkingen met de EU en zijn rol in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

AFET
18-02-2014 A7-0125/2014

VERSLAG over corruptie in de publieke en de private sector: het effect op de mensenrechten in derde landen

AFET
19-08-2013 A7-0250/2013

VERSLAG over de maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

AFET
12-06-2013 A7-0220/2013

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

2

Advies als rapporteur

3

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen

AFET
05-12-2013 AFET_AD(2013)516830

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking

AFET
12-07-2012 AFET_AD(2012)489388

ADVIES over de interneveiligheidsstrategie van de Europese Unie

AFET
14-03-2012 AFET_AD(2012)480693

Opinions - as shadow rapporteur

2

ADVIES inzake de tussentijdse evaluatie van het programma van Stockholm

AFET
27-09-2013 AFET_AD(2013)513244

ADVIES inzake het veronderstelde vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA: follow-up bij het verslag van de Commissie TDIP van het EP

AFET
09-07-2012 AFET_AD(2012)487735

Ontwerpresolutie(s)

269

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Pakistan: recente gevallen van vervolging

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Noord-Korea (Democratische Volksrepubliek Korea)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de invasie van Oekraïne door Rusland

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Gezamenlijke ontwerpresolutie over veiligheid en mensenhandel in de Sinaï

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

Schriftelijke verklaring(en)

7

Schriftelijke verklaring over het gebruik van radiografisch bestuurde luchtvaartuigen voor doelgericht doden

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Vervallen

Details

Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES

Datum bekendmaking : 16-01-2012
Vervaldatum : 20-04-2012
Aantal ondertekenaars : 95 - 20-04-2012

Schriftelijke verklaring over de uitvoer van farmaceutische middelen die in derde landen worden gebruikt om doodvonnissen te voltrekken

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Vervallen

Details

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Datum bekendmaking : 06-06-2011
Vervaldatum : 06-10-2011
Aantal ondertekenaars : 168 - 06-10-2011

Schriftelijke verklaring over Schoonmaak in Europa en Let's do it world 2012

14-02-2011 P7_DCL(2011)0003 Aangenomen

Details

Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND

Datum bekendmaking : 14-02-2011
Vervaldatum : 16-05-2011
Datum van aanneming : 12-05-2011
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2011)0245
Aantal ondertekenaars : 406 - 12-05-2011

Schriftelijke verklaring over de garantie dat de EU-criteria inzake de uitvoer van wapens en militaire apparatuur naar derde landen volledig worden nageleefd

13-12-2010 P7_DCL(2010)0095 Vervallen

Details

Inese VAIDERE , Ana GOMES , Krišjānis KARIŅŠ , Tunne KELAM , Vytautas LANDSBERGIS

Datum bekendmaking : 13-12-2010
Vervaldatum : 24-03-2011
Aantal ondertekenaars : 80 - 24-03-2011

Schriftelijke verklaring over de afschaffing van de doodstraf en de zaak Mumia Abu-Jamal

05-07-2010 P7_DCL(2010)0058 Vervallen

Details

Søren Bo SØNDERGAARD , Sabine LÖSING , Heidi HAUTALA , Barbara LOCHBIHLER , Ana GOMES

Datum bekendmaking : 05-07-2010
Vervaldatum : 11-11-2010
Aantal ondertekenaars : 171 - 11-11-2010

Schriftelijke verklaring over schendingen van de mensenrechten in Iran sinds de presidentsverkiezingen van juni 2009

14-06-2010 P7_DCL(2010)0053 Vervallen

Details

Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA

Datum bekendmaking : 14-06-2010
Vervaldatum : 14-10-2010
Aantal ondertekenaars : 127 - 15-10-2010

Schriftelijke verklaring over de inspanningen van de Unie ter bestrijding van corruptie

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Aangenomen

Details

Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Datum bekendmaking : 18-01-2010
Vervaldatum : 06-05-2010
Datum van aanneming : 18-05-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0176
Aantal ondertekenaars : 397 - 07-05-2010

Parlementaire vraag/vragen

101

  VP/HR - Case of Omar Daoudi

15-04-2014 E-004825/2014 Commissie

  VP/HR - Cases of Bakhytzhan Kashkumbayev and Aron Atabek in Kazakhstan

15-04-2014 E-004824/2014 Commissie

  VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance

15-04-2014 E-004797/2014 Commissie

  Extradition of Aleksandr Pavlov to Kazakhstan

13-03-2014 E-002983/2014 Commissie

  VP/HR - Non-state armed groups' compliance with international humanitarian law (IHL)

13-03-2014 E-002982/2014 Commissie

  VP/HR - Protection of children in armed conflicts

13-03-2014 E-002981/2014 Commissie

  VP/HR - Women in armed conflicts

13-03-2014 E-002980/2014 Commissie

  VP/HR - Additional Protocol II and revision of international humanitarian law

13-03-2014 E-002979/2014 Commissie

VP/HR - Rechten van gedetineerde vrouwen in Egypte

07-03-2014 E-002713/2014 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - 6de zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

129

Conclusies van de Conferentie van de Verenigde Naties over racisme (DURBAN II - Genève) (debat)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(10)

Vrouwenrechten in Afghanistan

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Humanitaire situatie van de bewoners van kamp Ashraf

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Trans-Atlantische betrekkingen (debat)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Een jaar na Lissabon: het partnerschap EU-Afrika in de praktijk (debat)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(17)

Stemverklaringen

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

B6-0097/2009 - ONTWERPRESOLUTIE over het veronderstelde gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen

Stemverklaringen

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0033/2009 - VERSLAG over de rol van de NAVO in de veiligheidsstructuur van de EU

Verslag(en) - als rapporteur

3

VERSLAG over het beleid van China en de gevolgen ervan voor Afrika

DEVE
28-03-2008 A6-0080/2008

VERSLAG over vrouwen in de internationale politiek

FEMM
17-10-2006 A6-0362/2006

Advies als rapporteur

1

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen die het vredesproces belemmeren en het internationaal recht overtreden in de Sudanese regio Darfur

DEVE
07-06-2005 DEVE_AD(2005)357991

Ontwerpresolutie(s)

79

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de vrouwenrechten in Afghanistan

23-04-2009 RC-B6-0197/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone

22-04-2009 B6-0242/2009

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over steun voor de Bijzondere Rechtbank voor Sierra Leone

22-04-2009 RC-B6-0242/2009

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les droits des femmes en Afghanistan

22-04-2009 B6-0198/2009

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

ONTWERPRESOLUTIE over de humanitaire situatie van de bewoners van kamp Ashraf

21-04-2009 B6-0247/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan

10-03-2009 B6-0128/2009

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Guinea-Bissau

10-03-2009 B6-0116/2009

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de persvrijheid in Kenia

14-01-2009 RC-B6-0038/2009

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de staatsgreep in Guinee

14-01-2009 RC-B6-0037/2009

ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in de Hoorn van Afrika

07-01-2009 B6-0033/2009

Schriftelijke verklaring(en)

9

Schriftelijke verklaring over kernontwapening

17-11-2008 P6_DCL(2008)0098 Vervallen

Details

Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES

Datum bekendmaking : 17-11-2008
Vervaldatum : 12-03-2009
Aantal ondertekenaars : 89 - 12-03-2009

Schriftelijke verklaring over mikrokrediet

14-01-2008 P6_DCL(2008)0002 Aangenomen

Details

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Datum bekendmaking : 14-01-2008
Vervaldatum : 24-04-2008
Datum van aanneming : 08-05-2008
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2008)0199
Aantal ondertekenaars : 424 - 24-04-2008

Schriftelijke verklaring over de overneming door de EU van de bescherming van Ayaan Hirsi Ali

10-12-2007 P6_DCL(2007)0110 Vervallen

Details

Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR

Datum bekendmaking : 10-12-2007
Vervaldatum : 26-03-2008
Aantal ondertekenaars : 144 - 27-03-2008

Schriftelijke verklaring over de moord op de mensenrechtenactivist Munir Said Thalib

12-11-2007 P6_DCL(2007)0098 Aangenomen

Details

Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES

Datum bekendmaking : 12-11-2007
Vervaldatum : 13-03-2008
Datum van aanneming : 10-04-2008
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2008)0126
Aantal ondertekenaars : 412 - 12-03-2008

Schriftelijke verklaring over de straffeloosheid van vermeende volkenmoordenaars

06-06-2007 P6_DCL(2007)0059 Vervallen

Details

Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE

Datum bekendmaking : 06-06-2007
Vervaldatum : 11-10-2007
Aantal ondertekenaars : 76 - 11-10-2007

Schriftelijke verklaring over de veroordeling tot de doodstraf door steniging van twee vrouwen wegens overspel

09-05-2007 P6_DCL(2007)0050 Vervallen

Details

Renate SOMMER , Luisa MORGANTINI , Ana GOMES , Heide RÜHLE , Maria ROBSAHM

Datum bekendmaking : 09-05-2007
Vervaldatum : 14-09-2007
Aantal ondertekenaars : 128 - 14-09-2007

Schriftelijke verklaring over de weigering van de Amerikaanse autoriteiten om visa te verlenen aan familieleden van gevangenen

11-12-2006 P6_DCL(2006)0089 Vervallen

Details

Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Datum bekendmaking : 11-12-2006
Vervaldatum : 29-03-2007
Aantal ondertekenaars : 187 - 29-03-2007

Schriftelijke verklaring over de ontwikkeling van het microkrediet in het kader van het Europees-mediterraan partnerschap

31-05-2006 P6_DCL(2006)0046 Vervallen

Details

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Datum bekendmaking : 31-05-2006
Vervaldatum : 30-09-2006
Aantal ondertekenaars : 67 - 30-09-2006

Schriftelijke verklaring over de herdenking van het bombardement op Hiroshima en Nagasaki, nu 60 jaar geleden

23-05-2005 P6_DCL(2005)0031 Vervallen

Details

Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES

Datum bekendmaking : 23-05-2005
Vervaldatum : 23-08-2005
Aantal ondertekenaars : 79 - 23-08-2005

Parlementaire vraag/vragen

63

West-Papoea en het landenstrategiedocument voor Indonesië

02-04-2009 E-2713/2009 Commissie

Hervestiging van vluchtelingen uit Guantánamo

20-11-2008 O-0130/2008 Raad

Inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie

15-10-2008 O-0110/2008/rev.1 Raad

Verenigbaarheid van IEPA-bepalingen met bestaande douane-unies in Afrika

24-07-2008 P-4461/2008 Commissie

Lijst met nieuwe vluchten tussen Guantánamo en de EU (tot december 2007)

03-06-2008 E-3312/2008 Raad

Verblijf van Jean-Pierre Bemba in Portugal

27-05-2008 P-3176/2008 Commissie

Mensenrechtensituatie in de Westelijke Sahara

18-04-2008 E-2481/2008 Commissie

Mensenrechtensituatie in de Westelijke Sahara

18-04-2008 E-2480/2008 Raad

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G201
  1047 Brussels