Matteo SALVINI : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Niet-fractiegebonden leden
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid
 • 16-06-2015 / 22-03-2018 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Ondervoorzitter

National parties 

 • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (Italië)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie internationale handel
 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Commissie internationale handel

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 27-07-2015 / 02-10-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 01-10-2015 / 22-03-2018 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de Drosophila suzukii (Aziatische fruitvlieg)  
- P8_DCL(2016)0134 - Vervallen  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 16 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over steun aan de Europese sector granen  
- P8_DCL(2016)0132 - Vervallen  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 21 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over de buxusmot (Cydalima perspectalis)  
- P8_DCL(2016)0131 - Vervallen  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 16 - 13-03-2017

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen